Safari@LKDK.2017

V termínu od 2.7. od 15.7.2017 se na letišti ve Dvoře Královém koná již 20. ročník plachtařské soutěže Safari pohár. Současně s termínem Safari poháru se uskuteční neoficiální Plachtařské Mistrovství České republiky Dvousedadlovek. V letošním ročníku došlo k drobným změnám v definicích soutěžních tříd – přibyla samostatná kategorie pro Blaníky, další třídou je třída KLUB, do které mohou soutěžit všechny kluzáky s koeficientem dle CZIL do 108  bez vodní přítěže a kategorie VOLNÁ pro kluzáky s koeficientem dle CZIL nad 100 s vodní přítěží.

AK Kralupy je na letošním ročníku reprezentován posádkami ve všech třech třídách:
CLUB: P. Kejř (Discus CS), P. Retamozová (Cirrus), J. Zatyková (Astir CS), N. Žižkovský (Speed Astir IIb)
VOLNÁ: J. Deršák (GF 304-17,4 m), J. Šimon + P. Šindelář (TwinDiscus), F. Šindelář
DUO: Příhodovi (L-23 Super Blaník)

Web soutěže: http://www.gliding.cz/souteze/2017/safari/

Sobota 1.7.2017 – příjezdy

Místní silničáři se v předstihu připravili a před Dvorem započali s opravami hlavních příjezdových komunikací a to jak od Dvora, tak od Hradce. Nad Dvorem cvičila armáda skupinové lety v těsné formaci – dva Gripeny cca 150 m od sebe.

Neděle 2.7.2017 – 1. soutěžní den

Ráno pod mrakem, na hranicích se připravuje okénko, nicméně za okénkem se nasouvá další okluzní fronta. Dneska to nebude, utvrzujeme se a když pořadatel vyhlásí otevření gridu na 28, tak jako jedni z mála skládáme jenom letadla o kterých víme, že je večer budeme dávat do hangáru.

Před briefingem již na LKDK svítí slunko a z družice je zřejmé, že okénko by mohlo být delší než jenom na odstartování. Na briefingu jsou rozdány tratě pro klubovku a pro volnou třídu. Briefing skončil ve 12.10. Předpoklad startů je na 12.45.

Jdeme na rychlo skládat DJ, JD, NZ, UY. Na start před 12.45 dopravíme pouze DJ a NZ. Starty byly potvrzeny na 13.15 a počasí vypadá ze země slibně. Bohužel, po vzletu to až tak pěkné není. Stoupáci jsou rozbití, když točíme průměrné stoupání přes 2 m tak to je úspěch.

S tím, jak se od západu blíží okluzní fronta nezbývá na taktizování moc času. První rameno máme proti větru a ten je opravdu silný. Po pásce stoupáků málo. Dostupy až 1500 m QNH, nicméně osobně jsem nedotočil přes 1200 QNH. Nedotáčení stoupáků se možná podepsalo na předčasném přistání na pěknou SLZ plochu v Chotči, čím moje trápení skončilo. Disciplínu nesplnil nikdo. Nejlepší závodník s VSO10 ťuknul první oblast, za cenu přistání na letišti v Jičíně.

Pondělí 3.7.2017 – 2. SOUTĚŽNÍ DEN

Dneska vypadá počasí o dost lépe než včera. I při skládání je víc teplo, nicméně stále fouká čerstvý západní vítr. Letový den je potvrzen vyhlášením uspořádání startovního roštu, dobou otevření a zejména briefingem odsunutým až na netypických 10:30, z čehož šlo usuzovat, že soutěžní vzlety začnou velmi záhy. Na briefingu byla představena trat postavená přímo na vítr: “poletíte pod řadami kumulů”.

Starty byly stanoveny na půl dvanáctou, chroust chroustoval v 11.10. Soutěžní vzlety byly nakonec odsunuty pouze o 15 minut, takže jsme startovali v 11:45 v pořadí: KLUB, DUO, VOLNÁ.

Ve srovnání se včerejškem nebyl problém po vypnutí dotočit základnu, nebo se vůbec pohybovat ve výškách nad 1500 m QNH. Stoupání bylo o dost lépe ustředitelné, nicméně ne každý mrak dával…což ovšem před páskou zas tak moc nevadilo:)

Na trať jsme vyráželi relativně záhy po jejím otevření. Tou dobou už bylo na trati několik letadel, nicméně počasí nebylo zas tak jednoduché. Některé mraky skutečně nedávaly, což jsem měl bohužel možnost vychutnat si až do hořkého konce na SLZ ploše v Lomnici:/ Nebe plné kumulů a další soutěžní kluzáky nikde. První kluzáky se začaly nad Lomnicí zjevovat cca po patnácti minutách, kdy mraky získali pevnější obrysy a ještě trochu víc jim ztmavly základny. Geografickou libůstkou je že při přistání foukal vítr namísto ze severo-západu od jiho-západu. V Lomnici o hodinu později přistál vrchlabský Blaník “Viktor”. Do pole z našich přistáli JD a DJ – chyběl jim dokluzový mrak.

I přes silnější vítr a rozbitá stoupání drtivá většina soutěžících doletěla – Dobře jim tak:)

Úterý 4.7.2017 – 1. odpočinkový DEN

Dnešní ráno bylo příjemně zatažené a tak se i ve stanech dalo spát déle než do osmi:) Po včerejším úspěšném dni jsme se rozhodli, že složíme polní letadla abychom je mohli řádně očistit. Pohled na FLYMET dával silnou naději, že bychom mohli letět, a někteří z nás konečně doletět:) Sotva jsme složili letadla, začaly chodit SMS zprávy…každé třídě jiné. zatímco u klubovky a Blaníků bylo zřejmé, že bude neletový den, tak VOLNÁ třída byla v pohotovosti a čekalo se na briefing v 10:00. Krátce po té co jsme obdrželi SMS zprávy přešla přes LKDK přeháňka.

Na briefingu v 10:00 byl přednesen vývoj počasí. VOLNÁ třída vyčkává až do poledne a pak se rozhodne. Rozhodlo se krátce před polednem. Letový den zrušen. Začali jsme letadla zase zvolna skládat do tranďáků:)

To ovšem neznamenalo, že by se nelétalo. AK Kolín zde létal základní výcvik a když v půl třetí nastoupila termika byl odkotven i TwinDiscus ZS.

Středa 5.7.2017 – 3. Soutěžní DEN

Dmešmí ráno bylo na skládání letadel opět téměř dokonalé. Nad LKDK se zvolna rozpouštěla nízká oblačnost, ze které oproti včerejšku nepršelo. Dneska pořadatel změnil taktiku stavby startovního pole. Pro VOLNOU třídu která je tradičně umístěna zcela vzadu je grid otevřen od 9:00, pro Blaníky je otevřen od 9:20 a pro KLUB od 9:40. Jediný kaz na kráse spočívá v tom, že se grid pro všechny třídy uzavírá až v 10:30. Takže pravidelné motanici při skládání gridu jsme se nevyhnuli:)

Na briefingu jsme obdrželi jak informace o trati, tak o neoptimistickém vývoji počasí. FLYMET sice září barvami, nicméně podle meteorologů hrozí, že se budou tvořit kongesty, které se začnou v perverzní hladině rozlévat, čímž utlumí veškerý rozvoj konvektivní oblačnosti. S ohledem na vývoj počasí měly starty začít v 11:30. Nakonec byly odsunuty na 11:45.

Stoupáků překvapivě nebylo mnoho…zkrátka klasický dvorský…počasí. Startovní páska pro KLUB byla otevřena ve 12:34 a první skupina soutěžících záhy vyrazila. Základny sice byly ve 1600 m QNH, nicméně po 10ti km jsme zaklesli opět do výšky kolem tisíce metrů. Bohužel ani při druhém odchodu na trať nebyla situace lepší…stejné místo o hodinu později, stejná výška, jediný rozdíl byl v tom že vysoká oblačnost na severu se posunula víc na jih a zastínila téměř celé podkrkonoší…severní oblast trati. Jižně od Dvora počasí fungovalo zase o trochu lépe a občasná stoupání přes dva metry dávala naději na obletění trati. Z klubovky nakonec doletělo devět soutěžících z klubové třídy.

U Blaníků byl dnešní den zcela neúspěšný. Žádný z Blaníků trať neobletěl a značná část startovního pole přistála mimo LKDK, v mnohých případech do polí. Náš X přistál zpátky na LKDK.

Ve volné třídě byla situace veselejší, doletělo přesně 50 % soutěžících. Náš DJ doletěl na druhém místě. ZS se vrátil od Lomnice, kde nahodil motor zatímco III neměl co nahodit a tak v Lomnici přistál.

Čtvrtek 6.7.2017 – 5. SOUTĚŽNÍ DEN

Ráno nás neprobouzí slunce, což znamená že je pod mrakem. Překvapivě přichází povel skládat. Na briefingu se dozvídáme že to nebude lehké – neexistují dva numerické modely které by dali shodnou nebo alespoň podobnou předpověď. Jediné v čem se modely shodují, že počasí bude brzy končit.

Starty jsou naplánované na 12:00 byly nakonec po konzultaci se zkušebním chroustem odsunuty na 12:30. Po vypnutí však všichni nacházíme jen několik málo stoupání a všechna končí v 1070 m QNH. Za těchto podmínek odstartovaly třídy KLUB a DUO. Těm šťastnějším se povedlo těsně po otevření pásky odejít na trať. Ti méně štastní se zmítají ve výškách 700 – 1000 m QNH v několika málo stoupácích, z nichž některé se překrývají. Překvapivě nedochází ke kolizním situacím. Po cca 20ti minutovém boji se vzduch prohřál natolik, že jsme dotočili 1400 QNH a odešli na trať.

Překvapivě až na začátek, nebyl dnešní den zas tak složitý. Drtivá soutěžících obletěla trať a disciplíny byly snad ve všech třídách platné. Jediné v čem dnešní den překvapil byla délka termického intervalu, neboť ten končil až v půl sedmé kdy přistával Trenér s DJ.

Pátek 7.7.2017 – 2Odpočinkový den

Na dnešek byly naplánovány bouřky a přeháňky, takže den byl zaslíben výletům.

Sobota 8.7.2017 – 6. SOUTĚŽNÍ DEN

Stále stejná vzduchová hmota. Prádelna hned od rána, nicméně zkusíme zase letět. Grid stavíme jako zatím vždy na 28 v obvyklém pořadí – odzadu: volná, duo, klub.

Počasí se prakticky nezměnilo a tak se stále plácáme ve stejném bahně na hraně fronty, která se již několik dní nikam neposouvá. Dostupy byly prakticky stejné jako v předchozích dnech a to samé se dá říci o stoupácích:/

Nechuť letět nejlépe vyjádřila volná třída, která hromadně odložila start. Odstartoval jenom ZS, a jako jediný z volné třídy trať obletěl. Bohužel, podle výkladu nevyšších autorit, byť odstrtoval jako jediný, tak disciplína není platná/bodovatelná, neboť do startujících kluzáků byly započteny všechny kluzáky co byly na gridu.

Z klubovky doletěl jen KA, který jako jediný překonal minimální bodovatelnou vzdálenost. Pro klub tedy byla disciplína neplatná, stejně jako ve třídě duo.

 

Neděle 9.7.2017 – 7. SOUTĚŽNÍ DEN

Dnes byl startovní rošt u klubovky postaven v rekordním čase: 10 minut. Ti co chtěli za každou cenu startovat jako poslední automaticky odložili a nevznikaly, tak zbytečné třenice o pořadí.

Na briefingu jsme se dozvěděli že meteo situace se moc nezměnila … LKDK se stále nachází v blízkosti fronty, která se zakresluje jako teplá, místy studená. Představené tratě se proto zásadně neliší od tratí v uplynulých dnech. Trať přes určené prostory (AAT) na 2h30m. Oproti předchozím dnům jsou prohozeny poslední dvě oblasti. Druhá oblast má střed v Rokytnici v O.h. (na jihu) a třetí oblast má střed v Červeném Kostelci (na severu). To abychom se mohli povozit po Orlických horách.

Navíc, dneska večer se bude podávat prase na grilu a k němu dva soudky: 12° světlého a 14° černého piva. Docela silná motivace doletět.

Starty byly původně očekávány na půl dvanáctou, ale podle zcela modré oblohy ve směru letu k první určené oblasti byly vzlety postupně po půlhodinách odsunuty až na 13:30.

V místě vypnutí nebylo překvapivě žádné silné stoupání, nicméně ještě před páskou zkoušíme oťukat počasí po trati. Překvapivě ve větších výškách, 1700 m QNH, stoupání slábnou. Každopádně zatím asi největší dostupy za uplynulý týden 🙂 V okamžiku otevření pásky jsme od ní byli vzdáleni cca 16 km, a propracovat se zpátky bylo na stoupáních pod jeden metr dost zdlouhavé. Stoupání byla tak silná, že naše traťová rychlost byla pod 50 km/h do první oblasti :/, kterou většina soutěžících jenom ťukla. Do druhé oblasti jsme se vydali cestou přes LKDK a rychlost na trati dále klesala. Bohužel v době, kdy jsme míjeli LKDK nebyl cestou do druhé oblasti žádný využitelný mrak a tak jsme letěli v směru na Náchod (abychom se svezli po Orličkách). Mraky však odjížděly dál a dál do Polska a stoupání byla i tak slabší a slabší. Druhá oblast byla do značné míry zastíněna bouřkovu oblačností, která tlumila veškerou využitelnou termiku. A tak většina soutěžících druhé oblasti ani nedosáhla.

Drtivá většina Blaníků přistála v Novém Městě – žádný z Blaníků nepřekonal bodovatelnou vzdálenost. V klubovce obletěli trať dva soutěžící, nicméně i tak je disciplína nebodovatelná. Ve třídě VOLNÁ byla situace odlišná – doletěl jeden soutěžící, nicméně 40 % soutěžících překonalo potřebnou vzdálenost a jejich disciplína je platná.

Pondělí 10.7.2017 – 3. ODPOČINKOVÝ DEN

Pořadatel vyhlásil hned ráno neletový den – FLYMET celý v bílém – a tak se účastníci rozprchli do svých domovů a po výletech v širším okolí. Přes den bylo vedro – prádelna, nicméně mraky se udělali lepší než včera. Odpoledne se vznesl jeden Puchacz a Jantar, aby zkusili co se Termoskovi podařilo uvařit. Byly to dvoumetry, nicméně v relativně krátkém intervalu pro soutěž prakticky nevyužitelném – asi docela dobře že jsmě nemuseli zbytečně skládat.

Úterý 11.7.2017 – 4. ODPOČINKOVÝ DEN

Dnešní ráno bylo příjemné tím, že pršelo, což dávalo velkou naději že by to mohlo dneska dopadnout dobře … že by se nemuselo letět. Dneska ráno měla návštěvnická skupina vyrážet do pardubického CLV cca v 7:30, tak aby byli na místě v devět hodin ráno, nicméně z vyšší moci byl sraz před vrátnicí odsunut asi až na jedenáctou dopolední.

Pořadatelé hrozili možností vyhlásit na odpoledne disciplínu, bude-li počasí – nebylo a tak byl celý den věnován výletům, odpočinku aktivnímu i pasivnímu a houbaření v nedalekých lesích.

Na zítra dává FLYMET optimistické předpovědi,ale dá se jeho předpovědi věřit?

Středa 12.7.2017 – 8. Soutěžní DEN

Dneska bylo zase zatažené ráno. Přes mlhu nebylo vidět na konec letiště, nicméně rozkaz zněl jasně: skládat a postavit na grid 28. Tentokrát však bude nejdříve objětována třída blaníků, potom klubovka a jako poslední bude startovat třída volná.

Na briefingu dostáváme optimistické informace, že počasí by mohlo být lepší než se podle snímku z družice může zdát (oblačnost nad Dvorem se rozpouští a nasouvající se oblačnost přes německo by snad mohla svůj postup na východ zpomalit). Pravděpodobnost letění je cca 50/50, dostupy do 1200 m QNH.

Briefing skončil krátce před jedenáctou, obdrželi jsme optimistické tratě natažené na Orlické hory. První vzlety jsou plánovány na 11:30 a pořadí gridu bylo změněno. Vedení soutěže rozhodlo o obětování volné třídy namísto blaníků.

Volná třída odstartovala a už v průběhu startů se nad LKDK začala nasouvat střední a nízká oblačnost. Piloti vichroňů se snažili bojovat co to šlo, ale víc jak 1100 m QNH neměli. S přistáním prvních kluzáků byl soutěžní den pro třídy klub a duo zrušeny…

Večer nás čeká ochutnuvka vín na nedalekém Kuksu.

Čtvrtek 13.7.2017 – 9. soutežní DEN

POST-FRONTAL: v noci přešla fronta. Úderem půlnoci přišel silný vítr, který až do ranních hodin (do briefingu) neustal. Všechny stany přežily bez úhony, vyjma společenského stanu libereckého teamu.

Navzdory silnému větru byl otevřen grid na 28 a briefing nejdříve na 10:00 a následně posunut na 11:00. Překvapivě se do skádání nikdo nežene. V 11:00 je složené jediné letadlo: polské WW. Na briefingu je představena větrná předpověď počasí a vyhlášeny tratě co nejvíc na vítr. AAT úlohy na dvě hodiny.

Po briefingu vítr nepatrně ulehl a tak jsme šli připravovat éra na grid. Jediný, kdo dneska neskládal, byl UY. Startem NZ ve 13:15 byly zahájeny starty klubové třídy. V kroužení jsme identifikovali vítr o rychlosti 27 km/h ze severozápadu.

Letový den se nakonec docela vydařil. Nedoletěli sice všichni, ale disciplíny byly platné ve všech třídách. Jedno z lepších počasí, co jsme zde letos zažili. Nejlepší výkon předvedl místní R, který na trati dosáhl rychlosti 101 km/h.

Pátek 14.7.2017 – 10. SOUTEŽNÍ DEN

Dneska je poslední soutěžní den, závody jsou ve všech třídách platné. Skládáme éra na poslední disciplínu a doufáme v okénko které se nasouvá od západu. Dneska asi nebude moc času na taktizování…anebo bude, pokud se oblačnost za okénkem začne rozpouštět.

Na briefingu jsme dostali tratě: blaníci AAT zatímco volná třída a klub dostali druhý racing task. Podle meteorologů by se mohlo udělat dostatečně dlouhé okénko na jehož konci by snad mohlo i pršet.

Startovali jsme bez chrousta v 11:45, tedy čtvrt hodiny po plánovaných startech. Soupání bylo ze začátku velmi slabé – až 0.5 m/s – nicméně i tak odstartovaly všechny třídy. Dostupy byly zpočátku do 1200 m QNH, nicméně v průběhu letu se základny mraků zvedly až k 1750 m QNH.

Konec disciplíny byl poznamenán útlumem termiky od západu a tak některé kluzáky na dokluzu prolétávali přeháňkou. Poslední letový den byly disciplíny platné ve všech třídách ikdyž ve volné třídě neobletěl vyhlášenou trať žádný ze soutěžících – pět soutěžících překonalo minimální vzdálenost pro platnost úlohy.

Sobota 15.7.2017 – Vyhlášení výsledků

Snad s ohledem na zaběhlou rutinu téměř každodenního skládáni byli soutěžící upozorněni, že se letadla na grid 10/28 nestaví.

V deset hodin dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků. Z kralupských soutěžích se nejlépe umístila posádka na kluzáku L-23 Super Blaník se startovním znakem “X” manželé Příhodovi, kteří se ve třídě DUO umístili na třetím místě se ztrátou 262 bodů na vítěze.

Napsat komentář