Členství a výcvik

Pro zájemce o členství v aeroklubu otevíráme příležitostně teoretické i praktické kurzy, jejichž úspěšní absolventi se stanou piloty kluzáků (SPL) nebo sportovních létajících zařízení – ultralehkých letadel (ULL).

Členství v aeroklubu Kralupy je podmíněno:

  • začleněním do kolektivu a aktivní účastí při provozu,
  • aktivní účastí na zajištění chodu aeroklubu plněním brigádní povinnosti (minimálně 20 hodin za pololetí),
  • platbou členských příspěvků (pro Aeroklub České republiky, na chod našeho aeroklubu a na odlétané hodiny),
  • přijetím osoby za řádného člena na členské schůzi aeroklubu (hlasování o přijetí probíhá po ročním období ve stavu čekatele).

Pro zahájení vlastního létání je třeba splnit ještě tato minima:

  • věk min. 14 let při zahájení praktického výcviku (15 let pro sólo let), min. 16 let pro zahájení výcviku pilota ultralehkých letadel,
  • zákonná bezúhonnost,
  • dobrý zdravotní stav – vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti na základě prohlídky u leteckého lékaře (brýle nemusí být překážkou!),
  • složení zálohy na úhradu odlétaných hodin (min. 5.000 Kč pro SPL, 10.000 Kč pro ULL),
  • zaplacení ročního členského příspěvku pro Aeroklub ČR a náš aeroklub v celkové výši 4.000 Kč.

Kurz je zahájen teoretickou přípravou v rozsahu 30 vyuč. hodin (obsahujících 9 předmětů). Dalších 30 hodin teoretické výuky je následně doplněno v průběhu praktického výcviku. S ohledem na aktuální počet začínajících žáků probíhá teoretická příprava formou hromadných školení, nebo individuálně. Následný praktický výcvik je zahájen s ohledem na meteorologické podmínky co nejdříve po teoretické přípravě. Během praktického výcviku je podmínkou udržování kladného stavu osobního konta.

Přihlášku do aeroklubu si můžete stáhnout zde.

Bližší informace Vám poskytnou:

Jan Šimon (Vedoucí letového provozu)
jenda.simon(zavináč)seznam.cz
Tel.: +420 603 866 458

nebo

Lukáš Fiala (předseda AK)
lksz(zavináč)seznam.cz
Tel.: +420 602 441 829