Kdyně a Nýrsko

Na soustředění výkonných plachtařů v Plasích, který byl v roce 2015 při příležitosti dvacátého výročí překřtěn na MAXIcamp, se často volí tratě s orientací na jih, na Šumavu. Řeč bude o okolí otočných bodů Nýrsko/Kdyně.

Proč zrovna Nýrsko?

Na závodech PPV.2015 jsem měl hovořil s Jarykem Pauerem, plachtařem ze Strakonic. Bavili jsme se o létání na Šumavě a jak se na ni nejlépe dostat. Při zmínce o tom, že občas volíme jako OB Nýrsko nebo Kdyni, začal kroutit hlavou …

Všerubská vrchovina

Všerubská vrchovina (německy Cham-Further Senke) je geomorfologický celek a členitá vrchovina na česko-německé státní hranici – zasahuje tak do jihozápadních Čech a do východního Bavorska.

Všerubská vrchovina odděluje Šumavu od Českého lesa. Jejím středem prochází Všerubský průsmyk, který leží mezi Kdyní na severovýchodě a Všeruby na jihozápadě, kousek severovýchodně od Brůdku. Od Všerub vede k průsmyku takzvaná Všerubská brána s nejvyšším vrcholem Jezvinec, od Kdyně k němu vede Kdyňská brázda. Zároveň leží Všerubský průsmyk na hlavním evropském rozvodí mezi Labem a Dunajem.

Všerubská vrchovina leží mezi dvěma geografickými útvary na hranicích Čech a Německa. Jedná se o vrchovinu jejíž vrcholy leží pod úrovní Českého lesa i Šumavy. Díky tomu se stává přirozenou tryskou, kterou proudí vzduch z Německa do Čech a naopak. Proto dochází v obou případech k ochalzování blízkého okolí a vývoj termiky je tak značně utlumen. Doporučením je pokračovat při přeletu Šumavy na její západní část, kde jsou hřebínky s téměř jjižní orientací, kde termika zpravidla funguje.